Ta strona wykorzystuje tzw. pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usługi i wyświetlania informacji oraz w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych i danych służących profilowaniu. Możesz wyłączyć obsługę cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce Prywatności Wyrażam zgodę

Z kodem rabatowym SKWAR -20% na wszystko! Tylko do niedzieli!
Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin Sprzedaży Sklepu www.stanpol.biz
 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu www.stanpol.biz w Ratajowie.

2.            Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają:

1)            Sprzedawca – Robert Stanek wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( nr wpisu 1869) pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "STANPOL" Robert Stanek z  siedzibą w Ratajowie 39, 32-090 Słomniki, posiadający NIP 682-104-91-28 oraz REGON 351333416;

2)            Sklep, Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę;

3)            Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4)            Klient – konsumenta, jak i inną osobę prawna, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie;

5)            Towar – pościel oraz  inne rzeczy ruchome oferowane w Sklepie,

6)            Kurier – przewoźnika, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru.

3.            Zakup Towaru odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

4.            Niniejszy Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik cyfrowy lub drukowany przed złożeniem zamówienia.

5.            Koszt połączeń telekomunikacyjnych ze Sprzedawcą jest zgodny z taryfą stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.

  

§ 2

Informacja o Towarze

1.            Informacje o ofercie Sklepu i dostępnym Towarze umieszczone są na stronie Sklepu internetowego www.stanpol.biz, drogą elektroniczną na adres stanpol@stanpol.biz  oraz dostępne są w Sklepie pod nr telefonu +48 12-388-90-73 Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.            Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.stanpol.biz zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy.

3.            Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 3

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.            Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.stanpol.biz lub drogą elektroniczną na adres stanpol@stanpol.biz  bez przerwy.

2.            Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:

-        w przypadku zamówień składanych przez stronę Sklepu internetowego www.stanpol.biz - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia

-        w przypadku zamówień składnych drogą elektroniczną lub pocztową - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę Towaru lub Towarów z podaniem kodów lub symboli oraz liczby zamawianych egzemplarzy Towarów, pełne dane teleadresowe Klienta niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury) i do wysyłki: imię i nazwisko (firma) Klienta, adres Klienta (dostawy), nr NIP, telefon kontaktowy (dla kuriera).

3.            Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy.

4.            W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie Sklepu.

5.            Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.            Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem drogą elektroniczną na  adres stanpol@stanpol.biz  

  

§ 4

Zamówienia w Sklepie internetowym

1.      Rozpoczęcie składania zamówień poprzez stronę Sklepu internetowego www.stanpol.biz wymaga podania danych do wysyłki i adresu e-mail lub rejestracji Klienta. W wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.

2.            Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków,

3.            Dokonanie zakupu Towarów oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez Klienta zamówienia na oznaczony Towar oraz jego potwierdzenia poprzez kliknięcie na przycisk „Potwierdzam zakup”, który jest jednoznaczny ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

4.            Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

§ 5

Zapłata za zakupiony Towar

1.            Zapłata za zakupiony Towar oraz za koszty przesłania zakupionego Towaru następuje poprzez:

-         przedpłatę - przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

        Przelewy krajowe:

PHU.STANPOL
Robert Stanek
RATAJÓW 39
32-090 SŁOMNIKI
NR KONTA: 62 1140 2004 0000 3702 3440 8134 (mBank)
TYTUŁ PRZELEWU - Zapłata za zamówienie nr ... (proszę wpisać nr zamówienia)

 

Przelewy zagraniczne

Rachunek IBAN PL62 1140 2004 0000 3702 3440 8134

Numer BIC odbiorcy BREXPLPWMBK

            Bank odbiorcy BRE BANK SA; Kraj POLSKA

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro


-        szybkie płatność Paynow - dstępne formy płatności: BLIK - KARTY PŁATNICZE - SZYBKIE PRZELEWY z mBanku, Multibanku, Inteligo, BZWBK, Nordea, PKO Inteligo, iPKO, Lukas, BPH, ING i inne,

-        płatność przy odbiorze (za pobraniem przez Kuriera),

-         przedpłata szybkim przelewem Paynow przed odbiorem w sklepie firmowym - Kraków, Ul. Bieńczycka 168, Pawilon 883

2.            W przelewie należy podać tytuł: Zapłata za zamówienie nr ... (proszę wpisać nr zamówienia). Za datę zapłaty przyjmuje się datę dokonania wpłaty ceny w kasie Sklepu albo uznania przez bank rachunku bankowego Sprzedawcy (zaksięgowania zapłaty) kwotą należności.

3.            Jeżeli Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy wszystkie dane, niezbędne do wystawienia faktury.
 

 
§ 6

Dostawa zakupionego Towaru

1.             Dostawa zakupionego Towaru zostanie dokonana za pomocą Kuriera. Dostawa przesyłek kurierskich na terenie Polski następuje na następny dzień roboczy w godzinach 8.00 – 17.00.

2.             Przesyłka z Towarem jest ubezpieczona do wysokości 100% wartości zamówienia. Sprzedawca po wysłaniu przesyłki z zamówionym Towarem przesyła Klientowi powiadomienie mailowe oraz SMS o nadaniu przesyłki z zamówionym Towarem wraz z numerem przesyłki i posiada możliwość śledzenia paczki online.

3.            Koszt dostawy zakupionego Towaru na terenie Polski jest stały, niezależny od ilości zakupionych Towarów i wynosi:


              dla zamówień do 199 zł:

-        14.90 zł - Przedpłata zwykłym przelewem na rachunek bankowy,

-        14.90 zł - Szybkie płatności Paynow Blik Karty Płatnicze

-        22.00 zł - Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze.

-            0.00 zł - Odbiór osobisty 

 

dla zamówień powyżej 199 zł:

-        0.00 zł - Przedpłata zwykłym przelewem na rachunek bankowy,

-        0.00 zł - Szybkie płatności Paynow Blik Karty Płatnicze

-      16.00 zł - Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze.

-          0.00 zł - Odbiór osobisty 

4.         czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

5.            W przypadkach dostawy Zakupionego Towaru poza teren Polski koszty dostawy są ustalane indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem wielkości przesyłki, wagi lub kraju dostawy, telefonicznie +48 12-388-90-73 lub drogą elektroniczną na adres stanpol@stanpol.biz  

6.            Podczas odbioru przesyłki od Kuriera Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona lub czy opakowanie jest naruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności Kuriera. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony Towar posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia oraz skontaktować ze Sprzedawcą w celu wymiany uszkodzonego Towaru.

7.             Możliwy jest również odbiór zakupionego Towaru bez ponoszenia kosztów dostawy w naszych punktach odbioru (Kraków, Ul. Bieńczycka 168, Pawilon 883) oraz (Ratajów 39, 32-090 Słomniki 20 km od Krakowa, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

8.             W przypadku odbioru osobistego zakupiony Towar należy odebrać w terminie do 7 dni roboczych.

9.               Szczegółowe informacje o odbiorach osobistych i kosztach dostawy przedstawia zakładka Koszt dostawy detal 

§ 7

Uprawnienia Konsumentów

1.             Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

(POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

2.            Mając na względzie dobro klienta nasza firma wydłuża termin odstąpienia od umowy bez podania przyczyny z 14 do 30 dni od daty otrzymania zakupionego towaru.

3.             Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej www.stanpol.biz


(FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

4.             Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w ten sposób.

5.            Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, tj. ceny zakupionego Towaru oraz kosztów jego dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta.

6.             Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.             Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT.
8.                Zwracany produkt należy wysłać na adres:
                          Dział Reklamacji i Obsługi Klienta P.H.U. STANPOL – magazyn
                          Ratajów 39, 32-090 Słomniki
                          z dopiskiem (zwrot)

9.             Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia sugerowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.          Klient korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11.         Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12.         Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru,

 
§ 8

Reklamacje

1.             Wszystkie Towary znajdujące się  w ofercie Sklepu www.stanpol.biz są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

2.           2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientom Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

 

3.          3.  Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową dostarcza reklamowany Towar w sposób najtańszy, tj. paczką pocztową)ekonomiczną. Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT, wraz z wypełnionym formularzem reklamacji.

(FORMULARZ REKLAMACJI)

4.              Reklamowany Towar należy wysłać na adres:

                     Dział Reklamacji i Obsługi Klienta P.H.U. STANPOL – magazyn

                     Ratajów 39, 32-090 Słomniki

                     z dopiskiem (reklamacja)

5.             Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz rozpatrzyć ją w terminie w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogę elektroniczną.

6.             W przypadku uznania zasadności wniesionej reklamacji Sprzedawca wymienia reklamowany Towar na inny wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu zakończenia serii, wycofania produktu ze sprzedaży, itp.), oferuje do wyboru: bądź inne Towary tego rodzaju dostępne w naszym Sklepie, bądź obniżenie ceny, bądź zwrot zapłaconej ceny.

7.             Klient ma prawo wymiany, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8.             W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

9. Dodanie informacji na temat zwrotu środków: w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego albo sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1.            Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.

2.            Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym www.stanpol.biz

3.            Sprzedawca jest uprawniony, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji umowy, marketingu bezpośredniego usług własnych.

4.            Klientom przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.            Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.            Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

7.       Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
8.    Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

(POLITYKA PRYWATNOŚCI)

§ 10

Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań

1.      Klient jest zobowiązany, dla prawidłowego korzystania z Sklepu internetowego, korzystać z aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Sprzedawca rekomenduje Klientom zabezpieczenia urządzenia końcowego, które należy stosować jednocześnie:

1)            zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego;

2)            zainstalowanie zapory ogniowej (firewall);

3)            bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego obsługującego urządzenie końcowe.

2.      Klient zobowiązany do powstrzymywania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać innym Klientom prawidłowe korzystanie z Sklepu internetowego. W szczególności Klient jest zobowiązany jest do:

1)            niewykorzystywania Sklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniający korzystanie z niego innym Klientom,

2)            zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,

3)            niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień,

4)            przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.            Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Sklepu internetowego.

2.            Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.stanpol.biz

3.            Informacje o Sprzedawcy będą każdorazowo potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru Klientowi.

4.            W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego w, tym kodeksu cywilnego.

5.            Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny

Produkty w koszyku:
Twój koszyk jest pusty!
0.00 zł
Rozwiń koszyk
 
question icon 
Dostawa 0.00 zł
brakuje 199.00 zł