Regulamin sklepu


Regulamin Sprzedaży Sklepu www.stanpol.biz

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu www.stanpol.biz w Ratajowie.
 2. Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają:
  1. Sprzedawca – Robert Stanek wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( nr wpisu 1869) pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "STANPOL" Robert Stanek z  siedzibą w Ratajowie 39, 32-090 Słomniki, posiadający NIP 682-104-91-28 oraz REGON 351333416;
  2. Sklep, Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę;
  3. Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Klient – konsumenta, jak i inną osobę prawna, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie;
  5. Towar – rzeczy ruchome w rozumieniu prawa, prezentowane w Sklepie Internetowym,
  6. Kurier – przewoźnika, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru.
 3. Zakup Towaru odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Niniejszy Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik cyfrowy lub drukowany przed złożeniem zamówienia.
 5. Koszt połączeń telekomunikacyjnych ze Sprzedawcą jest zgodny z taryfą stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.

 

§ 2

Informacja o Towarze

 

1. Informacje o ofercie Sklepu i dostępnym Towarze umieszczone są na stronie Sklepu internetowego www.stanpol.biz, drogą elektroniczną na adres sklep@stanpol.biz  oraz dostępne są w Sklepie pod nr telefonu +48 12-388-90-73.

2. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz na stronie Internetowej Sklepu. 

§ 3

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.stanpol.biz lub drogą elektroniczną na adres sklep@stanpol.biz.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:

- w przypadku zamówień składanych przez stronę Sklepu internetowego www.stanpol.biz - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia

-  w przypadku zamówień składnych drogą elektroniczną lub pocztową - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę Towaru lub Towarów z podaniem kodów lub symboli oraz liczby zamawianych egzemplarzy Towarów, pełne dane teleadresowe Klienta niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury) i do wysyłki: imię i nazwisko (firma) Klienta, adres Klienta (dostawy), nr NIP, telefon kontaktowy (dla kuriera).

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem drogą elektroniczną na adres sklep@stanpol.biz  

§ 4

Zamówienia w Sklepie internetowym

 

1. Rozpoczęcie składania zamówień poprzez stronę Sklepu internetowego www.stanpol.biz wymaga podania danych do wysyłki i adresu e-mail lub rejestracji Klienta. W wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.

2.  Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków,

3.  Dokonanie zakupu Towarów oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez Klienta zamówienia na oznaczony Towar oraz jego potwierdzenia poprzez kliknięcie na przycisk „Potwierdzam zakup”, który jest jednoznaczny ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

4.  Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

§ 5

Zapłata za zakupiony Towar

 

1.  Zapłata za zakupiony Towar oraz za koszty przesłania zakupionego Towaru następuje poprzez:

-  przedpłatę - przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

Przelewy krajowe:

PHU.STANPOL
Robert Stanek
RATAJÓW 39
32-090 SŁOMNIKI
NR KONTA: 62 1140 2004 0000 3702 3440 8134 (mBank)
TYTUŁ PRZELEWU - Zapłata za zamówienie nr ... (proszę wpisać nr zamówienia)

 

Przelewy zagraniczne

Rachunek IBAN PL62 1140 2004 0000 3702 3440 8134

Numer BIC odbiorcy BREXPLPWMBK

Bank odbiorcy BRE BANK SA; Kraj POLSKA

 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.


Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

- szybkie płatność Paynow - dstępne formy płatności: BLIK - KARTY PŁATNICZE - SZYBKIE PRZELEWY z mBanku, Multibanku, Inteligo, BZWBK, Nordea, PKO Inteligo, iPKO, Lukas, BPH, ING i inne,

-  płatność przy odbiorze (za pobraniem przez Kuriera),

-  zapłatę gotówkową przy odbiorze w sklepie firmowym - Kraków, Ul. Bieńczycka 168, Pawilon 883

2. W przelewie należy podać tytuł: Zapłata za zamówienie nr ... (proszę wpisać nr zamówienia). Za datę zapłaty przyjmuje się datę dokonania wpłaty ceny w kasie Sklepu albo uznania przez bank rachunku bankowego Sprzedawcy (zaksięgowania zapłaty) kwotą należności.

3. Jeżeli Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy wszystkie dane, niezbędne do wystawienia faktury.

§ 6

Dostawa zakupionego Towaru

 

1. Dostawa zakupionego Towaru zostanie dokonana za pomocą Kuriera. Dostawa przesyłek

kurierskich na terenie Polski następuje na następny dzień roboczy w godzinach 8.00 – 17.00.

 

2. Przesyłka z Towarem jest ubezpieczona do wysokości 100% wartości zamówienia. Sprzedawca po wysłaniu przesyłki z zamówionym Towarem przesyła Klientowi powiadomienie mailowe oraz SMS o nadaniu przesyłki z zamówionym Towarem wraz z numerem przesyłki i posiada możliwość śledzenia paczki online.

 

3. Koszt dostawy zakupionego Towaru na terenie Polski jest stały, niezależny od ilości zakupionych Towarów i wynosi:
 

              dla zamówień do 99,00 zł:
 

-  11,90 zł - Przedpłata przelewem na rachunek bankowy DPD,

-  11,90 zł - Szybkie płatności Paynow Blik Karty Płatnicze DPD

-  10,90 zł - Przedpłata przelewem na rachunek bankowy InPost,

-  10,90 zł - Szybkie płatności Paynow Blik Karty Płatnicze InPost

-  21.80 zł - Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze DPD.

-  20.80 zł - Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze InPost.

-   0.00 zł - Odbiór osobisty     

 

dla zamówień powyżej 99,00 zł:
 

-  0.00 zł - Przedpłata przelewem na rachunek bankowy,

-  0.00 zł - Szybkie płatności Paynow Blik Karty Płatnicze

-  9.90 zł - Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze.

-  0.00 zł - Odbiór osobisty 
 

4.  czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 5. W przypadkach dostawy Zakupionego Towaru poza teren Polski koszty dostawy są ustalane indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem wielkości przesyłki, wagi lub kraju dostawy, telefonicznie +48 12-388-90-73 lub drogą elektroniczną na adres sklep@stanpol.biz  

6.  Możliwy jest również odbiór zakupionego Towaru bez ponoszenia kosztów dostawy w naszych punktach odbioru (Kraków, Ul. Bieńczycka 168, Pawilon 883) oraz (Ratajów 39, 32-090 Słomniki 20 km od Krakowa, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.


 8.  W przypadku odbioru osobistego zakupiony Towar należy odebrać w terminie do 7 dni roboczych.


 9.  Szczegółowe informacje o odbiorach osobistych i kosztach dostawy przedstawia zakładka Koszt dostawy detal 

 10. Forma wysyłki może zostać zmieniona przez sklep w razie trudności bądź brakiem

możliwości dostawy wskazaną formą wysyłki.

§ 7

Uprawnienia Konsumentów

 

(POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

 

1. Klientowi, będącemu konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nabywającą Towar w drodze umowy bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2 W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient powinien w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres sprzedawcy

3 Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

(FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

4.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie.

9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, towary cięte i przygotowane według indywidualnego zamówienia Klienta, nie podlegają zwrotowi na zasadzie odstąpienia od umowy w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 8

Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy – wtedy okres odpowiedzialności przedsiębiorcy z omawianego tytułu ulega również wydłużeniu aż do upływu okresu przydatności danego towaru do celu, do jakiego jest on przeznaczony.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w opisanym na wstępie zakresie, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

3. Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady. Zwracany produkt należy wysłać na adres Dział Reklamacji i Obsługi Klienta P.H.U. STANPOL – magazyn Ratajów 39, 32-090 Słomniki z dopiskiem (zwrot).

(FORMULARZ REKLAMACJI)

4. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia sugerowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

1.  Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.

2.  Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym www.stanpol.biz

3.  Sprzedawca jest uprawniony, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji umowy, marketingu bezpośredniego usług własnych.

4. Klientom przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.  Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

7. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz   podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o     ochronie danych – „RODO”.

8. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

(POLITYKA PRYWATNOŚCI)

§ 10

Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań

1. Klient jest zobowiązany, dla prawidłowego korzystania z Sklepu internetowego, korzystać z aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Sprzedawca rekomenduje Klientom zabezpieczenia urządzenia końcowego, które należy stosować jednocześnie:

1)  zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego;

2)  zainstalowanie zapory ogniowej (firewall);

3)  bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego obsługującego urządzenie końcowe.

2. Klient zobowiązany do powstrzymywania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać innym Klientom prawidłowe korzystanie z Sklepu internetowego. W szczególności Klient jest zobowiązany jest do:

1)  niewykorzystywania Sklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniający korzystanie z niego innym Klientom,

2)  zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,

3)  niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień,

4)  przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie Sklepu. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)

5.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nabywającą Towar w drodze umowy bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Wysyłamy w 24H
Darmowa wysyłka od 99 zł
Czas na zwrot 30 dni
Zwracamy pieniądze w 24h
Bezpłatny odbiór osobisty
Więcej kupujesz, więcej zyskujesz
Twoje dane i transakcje są bezpieczne
Różne formy płatności