Reklamacje i zwroty


Zwrot towaru

1.Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

(POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

2.Mając na względzie dobro klienta nasza firma wydłuża termin odstąpienia od umowy bez podania przyczyny z 14 do 30 dni od daty otrzymania zakupionego towaru.

3.Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej www.stanpol.biz

(FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

4.Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w ten sposób.

5.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, tj. ceny zakupionego Towaru oraz kosztów jego dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta.

6.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT.

8. Zwracany produkt należy wysłać na adres:

 

Dział Reklamacji i Obsługi Klienta P.H.U. STANPOL – magazyn

Ratajów 39, 32-090 Słomniki

z dopiskiem (zwrot)

9.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia sugerowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Klient korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru,

 

Reklamacje

1.Wszystkie Towary znajdujące się  w ofercie Sklepu www.stanpol.biz są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

2.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientom Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

3.Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową dostarcza reklamowany Towar w sposób najtańszy, tj. paczką pocztową)ekonomiczną. Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT, wraz z wypełnionym formularzem reklamacji

(FORMULARZ REKLAMACJI)

4. Reklamowany Towar należy wysłać na adres:

 

Dział Reklamacji i Obsługi Klienta P.H.U. STANPOL – magazyn

Ratajów 39, 32-090 Słomniki

z dopiskiem (reklamacja)

5.Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz rozpatrzyć ją w terminie w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogę elektroniczną.

6.W przypadku uznania zasadności wniesionej reklamacji Sprzedawca wymienia reklamowany Towar na inny wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu zakończenia serii, wycofania produktu ze sprzedaży, itp.), oferuje do wyboru: bądź inne Towary tego rodzaju dostępne w naszym Sklepie, bądź obniżenie ceny, bądź zwrot zapłaconej ceny.

7.Klient ma prawo wymiany, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8.W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

Wysyłamy w 24H
Darmowa wysyłka od 99 zł
Czas na zwrot 30 dni
Zwracamy pieniądze w 24h
Bezpłatny odbiór osobisty
Więcej kupujesz, więcej zyskujesz
Twoje dane i transakcje są bezpieczne
Różne formy płatności